san-vicente-palawan-water-works-water-interruption-advisory

Magkakaroon ng MAJOR LEAK REPAIR ng 8”ø main pipeline. Ang mga apektadong lugar ay So. Bunuangin, So. TDC, So. Pagdanan to Barangay Port Barton proper na naka-konek sa Bunuangin Source at sa lahat ng elevated areas.

Ang lahat ng residente na kabilang sa apektadong lugar ay inaabisuhang mag-ipon ng tubig ang mga residente sa apektadong lugar. Muli pong humihingi ng paumanhin at pang-unawa ang SVWW sa mga residenteng maaapektuhan ng pagka-antala sa daloy ng tubig. Maraming salamat!