PABATID: Ayon sa Office of the Election Officer, pansamantalang sinuspinde ang umiiral na pagpapa-rehistro ng mga botante sa San Vicente simula ngayong araw Pebrero 15, hanggang Marso 20, 2021 upang bigyang daan ang preparasyon para sa nakatakdang Plebisito ngayong Marso 13, 2021.