san-vicente-palawan-emergency-shelter-assistance-schedule

Hintayin po ang mga susunod na Advisory para sa schedule sa ibang barangay. Siguraduhin pong sumunod sa Minimum Health Protocol tulad ng Social Distancing, Pagsuot ng Mask at Paghugas o pagdisinfect ng mga kamay at iba pa.