san-vicente-palawan-joins-womens-month-celebration.

Ang 2021 National Women’s Month Celebration ay nagsisilbing isang pagkilala at panawagan sa pagkilos na nakatuon sa pambihirang papel ng ordinaryong Juanas (mga kababaihan) sa lipunan bilang mga nangunguna at nagdadala ng pagbabago. Ang pagdiriwang na ito ay nakatuon din sa pagtugon ng mga isyu na patuloy na kinakaharap ng mga kababaihan upang ganap na makamit ang women empowerment.