san-vicente-palawan-state-university-college-admission-requirements
san-vicente-palawan-state-university-college-admission-requirements

Para sa lahat ng graduating Senior Highschool (SH), maaari na kayong mag-register sa mga kursong inaalok ng PSU-San Vicente Campus.
Sa mga magulang, kamag-anak o kakilala ng mga graduating SH, paki-encourage natin sila at tulungan na mag-register sa mga available na mga kurso.


Makipag-ugnayan sa Admission Coordinator:
Mrs. Gilda Jo-An De Guzman Bandin
Contact no.: 0968-545-4800
FB Account: Jo-An De Guzman Bandin
Kailangan lang po pumili sa mga sumusunod na kurso:
AB in Political Science
BS in Computer Science
BS in Entrepreneurship
BS in Environmental Science
BS in Tourism Management


Ibigay ang mga impormasyon sa ibaba na kailangan upang ma-register:
Complete Name:
Address:
Active Contact Nos:
K-12 Strand:
Kursong pinili:
1st Choice:
2nd Choice:
Parents/Guardians:
Name:
Active Contact Nos.