san-vicente-palawan-tele-consult-at-municipal-health-office
san-vicente-palawan-tele-consult-at-municipal-health-office

Pabatid: Dahil sa banta ng COVID-19, ang face to face consultation ay pansamantalang suspendido. Maaaring magpa konsulta sa pamamagitan “Tele-Consult / TeleMedicine”. Ang ibang detalye patungkol sa TeleMedicine ay nasa baba. Kami ay humihingi ng lubos ng inyong pag-unawa. Salamat po. – San Vicente RHU