san-vicente-immunization-measles-rubella-polio

PABATID SA LAHAT: Magkakaroon po ng Nationwide Synchronized Supplemental Immunization activity for Measles, Rubella and Polio bearing the campaign slogan “Chikiting Ligtas, sa Dagdag Bakuna Kontra Rubella, Polio at Tigdas”.

Kumakalat ang rubella (German measles), polio at tigdas (measles) sa bansa. Tanging bakuna lamang ang paraan para mapigilan ang pagkalat ng mga sakit na ito. Pabakunahan ang inyong anak ayon sa edad, kahit nabakunahan na dati o hindi pa.

Measles-Rubella Vaccine (Turok, 9mos. – <5 years old):
Oral Polio Vaccine (Patak, 0 – <5 years old):

Abangan ang pagbibigay ng dagdag bakuna ngayong Oktubre 26 hanggang Nobyembre 25, sa inyong lugar.

san-vicente-immunization-measles-rubella-polio

“Sa darating na October 26 hanggang November 25…Ang Department of Health sa pamamagitan ng Municipal Health Office ay magsasagawa ng malawakan at libreng pagbabakuna laban sa measles (tigdas), rubella (tigdas hangin) at polio sa mga batang mababa sa limang taong gulang o mga batang bagong panganak hanggang bago mag limang taong gulang.

Layunin ng kampanyang ito na MAIWASAN ang nakamamatay at permanenteng pinsala dulot ng mga nabanggit na sakit, layunin din na maiwasan ang mas malaking krisis na ating kakaharapin kung magkakaroon ng “measles outbreak” at kung patuloy na kakalat ang sakit na polio sa panahong ito ng pandemya.

Maaari pa rin pabakunahan ang inyong mga anak kahit sila ay nabakunahan o kumpleto na sa bakuna, ito ay karagdagang bakuna na nagbibigay ng karagdagang proteksyon sa inyong mga anak.

Kaya hinihingi namin ang pakikiisa ng mga magulang, caregivers ng mga batang mababa sa limang taon gulang na makibahagi sa gaganaping MEASLES, RUBELLA and ORAL POLIO SUPPLEMENTAL IMMUNIZATION ACTIVITY.

Alamin sa inyong Rural Health Midwife/assigned Nurse at CVHW’s ang skedyul at karagdagan detalye ng pagbabakuna…Sisiguraduhin ng ating Vaccination Teams ang mga precautionary measures 😷 at health protocols habang isinasagawa ang Mass Immunization…Gawin chikiting ligtas ang inyong mga anak…Maraming salamat po.“ Ayon kay Gng. Josephine Molo, Midwife & Assistant health education & promotion officer, Municipal Health Office, San Vicente, Palawan