san-vicente-palawan-serbisyong-lto

Ihanda ang PSA copy ng inyong Birth Certificate (BC) at Marriage Contract (if married) bilang pangunahing requirement para sa mga serbisyong LTO. Pumunta agad sa Opisina ng Municipal Registar upang matulungang kumuha ng PSA copy ng inyong BC at MC.

December 2-4, 2020 – Bgy. Poblacion, San Vicente, Palawan