Sa hangaring gawing makabago o modernize ang proseso ng mga transaksyon, gumagamit na sa kasalukuyan ang Pamahalaang Bayan ng San Vicente ng GovMail System upang magkaroon ng opisyal at lehitimong electronic mail (email) ang bawat opisina at seksyon nito.

Maliban sa pagbibigay ng pagkakakilanlan, ang GovMail System ay ginagamit ng bawat ahensya ng gobyerno para sa epektibo at mahusay na pagpapalitan ng impormasyon at opisyal na komunikasyon.

Ang paggamit nito ay makapagbibigay rin ng kompiyansa sa publiko na wasto at ligtas ang kanilang pinadadalhan ng mensahe dahil sa natatangi nitong ginagamit na “email domain.”

Kamakailan ay matagumpay na nai-turnover ng Information Technology Section (ITS) ang 25 official email addresses sa bawat opisina at seksyon ng lokal na pamahalaan. Nagsagawa rin ang ITS ng oryentasyon upang mabigyang kaalaman ang mga empleyado sa wastong paggamit ng mga bagong email address.

Sa pamamagitan ng email system na ito, ang mga opisina at seksyon ay kasalukuyan nang gumagamit ng email domain na @sanvicentepalawan.gov.ph.

Ang GovMail System ay bahagi ng e-Government Master Plan ng Pamahalaang Nasyunal. Layon nito na magkaroon ng mapagkakatiwalaang pagkakakilanlan sa online ang bawat ahensya ng gobyerno sa tuwing nakikipagpalitan ng impormasyon sa publiko.

Nakatakda ring mag-turnover ang ITS ng mga nilikhang email account para sa sampung barangay ng munisipyo.

Narito ang mga opisyal na email address ng bawat opisina sa LGU-San Vicente na maaaring padalhan ng mensahe ng publiko:

1. Office of the Mayor – mayor@sanvicentepalawan.gov.ph

2. Office of the Sangguniang Bayan – sanggunian@sanvicentepalawan.gov.ph

3. Municipal Assessor’s Office – assessor@sanvicentepalawan.gov.ph

4. Municipal Civil Registrar Office – civil.registrar@sanvicentepalawan.gov.ph

5. Municipal Treasurer Office – treasury@sanvicentepalawan.gov.ph

6. Municipal Accountant’s Office – accounting@sanvicentepalawan.gov.ph

7. Municipal Budget Office- budget@sanvicentepalawan.gov.ph

8. Municipal Planning and Development Office – planning@sanvicentepalawan.gov.ph

9. Municipal Economic Enterprise and Development Office – meedo@sanvicentepalawan.gov.ph

10. Municipal Health Office – health@sanvicentepalawan.gov.ph

11. Municipal Engineering Office – engineering@sanvicentepalawan.gov.ph

12. Municipal Environment and Natural Resources Office – environment@sanvicentepalawan.gov.ph

13. Municipal Agriculture Office – agriculture@sanvicentepalawan.gov.ph

14. Municipal Tourism Office – tourism@sanvicentepalawan.gov.ph

15. Office of the Municipal Social Welfare and Development – social.welfare@sanvicentepalawan.gov.ph

16. Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office – drrmo@sanvicentepalawan.gov.ph

17. General Services Office – gso@sanvicentepalawan.gov.ph

18. Human Resource Management Office – hrmo@sanvicentepalawan.gov.ph

19. Municipal Cooperative and Development Office – cooperative@sanvicentepalawan.gov.ph

20. Municipal Administrator Office – administrator@sanvicentepalawan.gov.ph

21. Business Permits and Licensing Section – business@sanvicentepalawan.gov.ph

22. Bids and Awards Committee – bidsandawards@sanvicentepalawan.gov.ph

23. Information Technology Section – mis@sanvicentepalawan.gov.ph

24. Data Protection Officer – dpo@sanvicentepalawan.gov.ph

25. Information and Communication Section – information@sanvicentepalawan.gov.ph