san-vicente-palawan-message-from-mayor-amy-roa-alvarez

Nais ko pong ipabatid sa ating mga kababayan na matapos po nating lagdaan ang pansamantalang pagpapababa ng upa sa public market at food court at pagtanggal ng bayad sa makeshift market, pormal nating minungkahi ang pagkaltas ng water tariff rate sa kalahati para sa lahat ng consumer sa buong Bayan ng San Vicente.
Ito po’y para maibsan ang hirap na dinaramas ng marami nating kababayan ng kahit kaunti man lamang na siyang hinihiling ng mga nakausap nating kababayan at opisyales ng mga barangay.
Batid po natin na marami sa atin ang nawalan ng kita at pinagkakakitaan. Kaya po kahit na maliit lamang ang mababawas sa buwanang gastusin ng kada pamilya mula sa pagpapababa ng singil sa tubig, ang matitipid nama’y pwedeng maipandagdag sa pambili ng pagkain, gatas ng mga bata, gamot ng matatanda, bitamina ng buntis, load pang internet ng mga mag-aaral, o konsumo ng amang nangingisda at nagsasaka.
Kung kaya po kahit na mangangalahati ang income ng MEEDO mula sa water supply service nito, pipilitin ng pamahalaang magtipid sa mga kinokonsumo nito tulad ng kuryente, tubig, fuel, at iba png gastusin ng mga opisina upang di maging kalakihan ang epekto ng magiging pagbaba ng income.
Sa nakaraang tatlong taon po, umaabot ng di lalampas Fourteen Million Pesos ang average annual revenue ng MEEDO mula sa Water Works. Kung kalahati po ang mababawas, humigit kumulang na Seven Million Pesos ang ibababa ng kita ng MEEDO.
Dapat po nating tignan ito na magiging savings sa parte ng ating mga consumer lalo na ang hirap sa buhay instead na kawalan sa Pamahalaang Bayan. Mas may sapat na kakayanan ang ating lokal na pamahalaan upang madaling makabangon kung ikukumpara sa mga kababayan nating naghihirap dahil sa epektong dulot ng pandemya.
Apat po ang nilalaman ng ating panukala.
Una, ibaba ng kalahati ang singil sa tubig para sa residential at commercial customers mula January 2021 hanggang itaas ng Pangulo ang deklarasyon ng public health emergency.
Ikalawa, ibaba sa residential ang category ng singil sa mga negosyong tuluyan nagsara o pansamantalang nagsara mula January 2021.
Ikatlo, para sa mga taga Barangay Port Barton na kung saan ang bayad naman sa kuryente ay halos triple ng binabayad natin, tuparin ang tinalikurang pangako ng Sangguniang Bayan na ilalagay lamang sa halagang Sixty Pesos ang minimum ng residential rate mula January 2021 saka babawasan ng 50% ayon sa unang panukala.
At ikaapat, itaas magmula sa susunod na taon ang minimum volume at kasunod na mga bracketing ng limang kubiko metro para maging 15 kubiko metro na ang minimum at tumaas ang volume ng mga kasunod na bracket sa lampas 15 hanggang 25, lampas 25 hanggang 35, lampas 35 hanggang 45, at lampas 45 kubiko metro pataas.
Sakaling ito po’y kasihan ng Sangguniang Bayan, makakaasa po ang lahat na hindi maapektuhan ang kalidad ng serbisyo ng MEEDO kahit mababawasan ito ng income dahil ireretain pa rin naman natin ang mga taong nagmimintina ng linya ng tubig.