Basic Life Support with Standard First Aid Training
Basic Life Support with Standard First Aid Training

Last day na ngayon ng limang araw na Basic Life Support with Standard First Aid Training, na kasalukuyang isinagawa sa Gym ng Bgy San Isidro simula ika-28 ng Marso hanggang ngayong araw, April 1, 2022. Ang nasabing training ay mahalaga upang i-update ang kaalaman at pahusayin pa ang kasanayan ng mga frontliners.

Basic Life Support with Standard First Aid Training