san-vicente-palawan-joins-fire-prevention-month

Upang matiyak na ligtas ang iyong pamilya at bahay, inirekomenda ng BFP at ng LGU-San Vicente ang mga tips na ito upang maiwasan ang sunog:

1.) I-unplug o bunutin sa saksakan ang lahat ng mga kagamitang elektrikal kapag hindi ginagamit at regular na suriin ang mga kagamitang elektrikal upang maiwasan ang pag-overload ng electrical circuit.

2.) Kapag gumagamit ng gas sa pagluluto, suriin kung may mga tumagas na gas at laging siguraduhin na ang tangke ng LPG ay nakaimbak sa isang maaliwalas na lugar upang maiwasan ang pag-iipon ng mga gas vapor.

3.) Pagpapatupad ng patakaran na “Walang Paninigarilyo” sa loob o labas ng bahay at itapon nang maayos ang mga upos ng sigarilyo.

4.) Siguraduhin na ang mga mga kandila, lighters, at posporo, na dapat nakatago nang maayos at hindi maabot ng mga bata.

5.) Siguraduhing nakapatay ang mga kandila o lampara bago matulog.

6.) Magplano nang maaga – dapat magkaroon ng Emergency Plan kung paano at saan ang mga daanan para sa paglikas o pagtakas kung magkaroon ng sunog.

7.) Kung sakaling may sunog, isara ang pinto ng nasusunog na lugar upang matigil ang pagkalat ng apoy. Habang kumakalat ang usok, dahan-dahan lang ang paghinga, at kumuha ng isang piraso ng basang tela upang takpan ang ilong at bibig upang maiwasan na ma-suffocate.

8.) Tumawag agad sa 911, o sa BFP Hotline Numbers 0948-150-2176 at 09532556568 at sabihin agad sa emergency operator ng iyong lokasyon.