DIGITAL VACCINATION CERTIFICATE

Upang pag-isahin ang lahat ng mga vaccination card na inisyu ng mga LGU sa buong bansa, inilunsad ng Department of Information and Communications Technology (DICT) ang National Digital Vaccine Certificate (VaxCertPH) noong, 06 Setyembre 2021, sa pamamagitan ng https://vaxcert.doh.gov.ph/.


Ano ang VaxCertPH?


Ang VaxCertPH ay isang online portal ng Pilipinas kung saan ang mga taong ganap na nabakunahan ay makakakuha ng digital na patunay ng kanilang katayuan sa pagpabakuna.


Sa pamamagitan ng online portal at mobile app ay maaari nang mag-“request” o humiling ng Digital vaccination Certificate upang magamit na pruweba o patunay bilang isang bakunado.


Bakit importante ito?


Ang Vax Cert ay karaniwang requirement o hinahanap sa mga border checkpoints maging sa mga Paliparan ng bansa kung bibiyahe o maglalakbay.
kailangan din ito ng mga empleyado upang hindi ma-obligang kumuha ng RT-PCR o Antigen Test tuwing ikalawang lingo alinsunod sa inilabas na resolution no. 148-B at 149 ng IATF na pinapayagang hindi papasukin sa pinagtatrabuhuan kung walang maipakitang sertipikasyon ng pagbakuna o negatibong resulta ng Covid-19 Test.


Sino ang puedeng kumuha nito?


Sa kasalukuyan, ang vaccination certificate ay makukuha at magagamit lamang ng mga indibidwal na ganap na nabakunahan na o fully vaccinated.
Paano makakakuha nito?

  1. Sa unang pag-access sa portal ng VaxCertPH, kailangan mong piliin ang opsyon na Request for Vaccine Certificate.
  2. Ilagay ang iyong personal na impormasyon tulad ng iyong buong pangalan at petsa ng kapanganakan at iba pa. Tiyaking tumutugma sa mga detalye sa iyong card ng pagbabakuna.
  3. Kailangan mo ring sagutan ang ilang katanungan tungkol sa mga detalye ng pagbabakuna at kung may plano kang bumiyahe o maglakbay.
  4. Pagkatapos ma-review ang mga ibinigay na detalye ay pindutin ang “Continue” button. Ipasok ang unique code na ipinakikita sa inyong screen at pindutin ang GENERATE VACCINATION CERTIFICATE at maaari ng i-download ang inyong VaxCert na may QR-Code.

    Sa ilalim ng Covid 19 Vaccination Program Act of 2021, ang Department of Health (DOH) ay inaatasan sa pamamagitan ng mga lokal na pamahalaan, na mag-isyu ng mga vaccination card para sa lahat ng nabakunahang indibidwal at bumuo ng mga digital system at application upang matugunan ang mga pangangailangan ng programa ng pagbabakuna.