Araw ng Republikang Pilipino

ALAM NYO BA? – Itinatag ang Unang Republikang Pilipino (opisyal na tinawag na República Filipina) ang pamahalaan ng Pilipinas kasabay ng paghahayag ng Saligang Batas ng Malolos noong Enero 23, 1899 sa Malolos, Bulacan.


Ipinagtibay ang Constitución política de la República Filipina noong 21 Enero 1899 sa Simbahan ng Barasoain. Matapos ang dalawang araw, itinatag ang unang Republikang Pilipino na pinamumunuan ni Emilio Aguinaldo.


Ito ang nagtakda sa Pilipinas bilang pinaka-unang republikang itinatag sa Asya ng mga Asyano.
Ang pagtatatag ng Unang Republika ng Pilipinas ang naging pinakamahalagang pangyayari sa himagsikan ng mga Pilipino laban sa pamamahala ng mga Kastila.

Ang BAYAN NG SAN VICENTE, PALAWAN ay nakikiisa sa paggunita ng isa sa mga mahahalagang bahagi ng kasaysayan ng ating bansa, ang ika-123 Anibersaryo ng Unang Republika ng Pilipinas.
Sa bisa ng Proklamasyon Bilang 533, s. 2013, idineklara ang ika-23 ng Enero bilang “Araw ng Republikang Filipino, 1899.”

  • Source: Wikipedia, Philippine Information Agency, Office of the Civil Defense